[1]
M. Adamowicz, „Wnioski z konferencji naukowej «Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie – 10 lat w UE»”, wir, nr 4 (165), s. 187–196, grudz. 2014.