[1]
J. Jasiński, S. Michalska, i R. Śpiewak, „Rolnictwo ekologiczne jako czynnik rozwoju lokalnego”, wir, nr 4 (165), s. 145–158, grudz. 2014.