[1]
N. An Ha, „Vietnam labor market in the context of international integration (Wietnamski rynek pracy w kontekście integracji międzynarodowej)”, wir, nr 4 (165), s. 83–97, grudz. 2014.