[1]
W. Dzun, „Produkcyjne wykorzystanie zasobów ziemi rolnej w gospodarstwach rolnych z uwzględnieniem ich form prawno-organizacyjnych”, wir, nr 4 (165), s. 61–81, grudz. 2014.