[1]
I. Nurzyńska, „Nowe koncepcje i instrumenty polityki regionalnej w unii europejskiej a rozwój obszarów wiejskich w Polsce”, wir, nr 4 (165), s. 27–43, grudz. 2014.