[1]
A. Parzonko, „Budowanie konkurencyjności obszarów wiejskich. Sprawozdanie z konferencji”, wir, nr 3 (164), s. 209–213, wrz. 2014.