[1]
M. Soliwoda, J. Kulawik, i B. Wieliczko, „Instrumenty finansowe a polityki wspólnotowe UE”, wir, nr 3 (180), s. 9–33, wrz. 2018.