[1]
A. Pawlewicz i P. Szamrowski, „Funkcjonowanie i rozwój rynku ekologicznych surowców żywnościowych w nowej perspektywie finansowej w latach 2014–2020”, wir, nr 3 (164), s. 175–188, wrz. 2014.