[1]
J. Jasiński, S. Michalska, i R. Śpiewak, „Rynki zakorzenione – koncepcja uruchomienia mechanizmów lokalnego rozwoju”, wir, nr 3 (164), s. 105–123, wrz. 2014.