[1]
E. Halicka, J. Kaczorowska, i A. Szczebyło, „Zrównoważona konsumpcja żywności w wiejskich gospodarstwach domowych z dziećmi”, wir, nr 1 (182), s. 45–61, mar. 2019.