[1]
K. Prytula, V. Krupin, i A. Maksymenko, „Contemporary Realities and Eurointegration Prospects of Rural Development in Ukraine (Rozwój obszarów wiejskich Ukrainy: stan obecny i perspektywy integracji z UE)”, wir, nr 2 (163), s. 83–99, cze. 2014.