[1]
A. Rosner, „Migracje wewnętrzne i ich związek z przestrzennym zróżnicowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego wsi”, wir, nr 1 (162), s. 63–79, mar. 2014.