[1]
I. E. Kotowska, „Uwagi o reorientacji podejścia do procesu dostosowań do zmiany demograficznej w Europie”, wir, nr 1 (162), s. 35–44, mar. 2014.