[1]
R. Marks-Bielska i S. Bielski, „Wzrost roli rolnictwa w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju”, wir, nr 4 (161), s. 149–160, grudz. 2013.