[1]
K. Zajda i S. Pasikowski, „Skala międzysektorowej współpracy na rzecz realizacji polityki społecznej na wsi. Propozycja narzędzia badawczego”, wir, nr 4 (181), s. 149–161, grudz. 2018.