[1]
I. Nurzyńska, „Europejska polityka spójności po 2014 roku a rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Założenia, możliwe rozwiązania, potencjalne skutki”, wir, nr 4 (161), s. 98–115, grudz. 2013.