[1]
Redakcja, „Profesor Maria Wieruszewska”, wir, nr 4 (161), s. 7–8, grudz. 2013.