[1]
W. Kołodziejczak i F. Wysocki, „Charakter bezrobocia w Polsce i na wsi w przekroju województw w latach 2006–2009”, wir, nr 3 (160), s. 103–118, wrz. 2013.