[1]
F. Tomczak, „Współczesne wyzwania rolnictwa”, wir, nr 4 (157), s. 139–155, grudz. 2012.