[1]
J. S. Zegar, „Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań wyżywienia i ochrony środowiska – ujęcie globalne”, wir, nr 4 (157), s. 53–74, grudz. 2012.