[1]
G. Hołubowicz-Kliza, S. Krasowicz, i W. Oleszek, „Jubileusz 150 lat nauk rolniczych w Puławach”, wir, nr 3 (156), s. 161–171, wrz. 2012.