[1]
P. Chevalier, „What effect does national regulation have on LEADER programming in the EU-27? (Jak regulacje krajowe wpływają na kształtowanie programu LEADER w UE-27?)”, wir, nr 3 (156), s. 9–29, wrz. 2012.