[1]
Agencja Rynku Rolnego, „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności UE”, wir, nr 2 (155), s. 184–186, cze. 2012.