[1]
P. Dzun, „Zmiany strukturalne w chowie krów i produkcji mleka w Polsce w latach 1990-2010”, wir, nr 2 (155), s. 97–115, cze. 2012.