[1]
M. Podogrodzka, „Bezrobocie determinantą przestrzennego zróżnicowania płodności według miejsca zamieszkania w Polsce w latach 1999–2009”, wir, nr 1 (154), s. 119–131, mar. 2012.