[1]
M. Kłodziński, „Rozwój obszarów wiejskich objętych Siecią Ekologiczną Natura 2000”, wir, nr 1 (154), s. 99–118, mar. 2012.