[1]
M. Bajer, „Technologie informacyjno-komunikacyjne jako narzędzie ograniczania dysparytetów społeczno-ekonomicznych wsi w Unii Europejskiej”, wir, nr 1 (154), s. 65–84, mar. 2012.