[1]
J. G. Regidor, „Present and Future European Rural Policy (Teraźniejszość i przyszłość europejskiej polityki wobec obszarów wiejskich)”, wir, nr 1 (154), s. 39–44, mar. 2012.