[1]
T. Quy Long, „Dostęp osób starszych zamieszkałych na obszarach wiejskich Wietnamu do świadczeń z ubezpieczenia społecznego”, wir, nr 3 (184), s. 51–71, wrz. 2019.