[1]
S. Michalska, A. Rosa, i R. Kamiński, „Innowacyjne formy opieki nad osobami starszymi na obszarach wiejskich w Polsce”, wir, nr 3 (184), s. 31–49, wrz. 2019.