[1]
T. Nawrocki i B. Podgórski, „Zarządzanie państwowymi i niepaństwowymi gruntami rolnymi w Polsce i wybranych krajach UE”, wir, nr 3 (152), s. 212–224, wrz. 2011.