[1]
W. Czubak i A. Sadowski, „Dostępność informacji oraz czynniki utrudniające ubieganie się o dopłaty bezpośrednie”, wir, nr 3 (152), s. 138–155, wrz. 2011.