[1]
W. Dzun i M. Tereszczuk, „Rolnictwo Ukrainy w procesie przemian systemowych”, wir, nr 3 (152), s. 49–66, wrz. 2011.