[1]
M. Podogrodzka, „Zachowania prokreacyjne ludności na obszarach miejskich i wiejskich w Polsce w latach 1990-2009”, wir, nr 2 (151), s. 146–163, cze. 2011.