[1]
K. Kajdanek, „W poszukiwaniu nowej roli - sołtysi urbanizujących się wsi podmiejskich Wrocławia”, wir, nr 1 (150), s. 87–105, mar. 2011.