[1]
M. Halamska, S. Michalska, i R. Śpiewak, „LEADER w Polsce. Drogi implementacji programu”, wir, nr 4 (149), s. 104–119, grudz. 2010.