[1]
A. Rosner, „Rola ruchu naturalnego i migracyjnego w procesie zmian przestrzennego rozkładu gęstości zaludnienia obszarów wiejskich”, wir, nr 4 (149), s. 42–56, grudz. 2010.