[1]
A. Czyżewski, A. Poczta-Wajda, i A. Sapa, „Przepływy finansowe między Polską a Unią Europejską w ramach Wspólnej polityki Rolnej na tle wyników ekonomicznych rolnictwa”, wir, nr 2 (147), s. 109–122, cze. 2010.