[1]
Forum Inicjatyw Rozwojowych, „Wspólna polityka rolna po 2013 roku”, wir, nr 2 (147), s. 9–19, cze. 2010.