[1]
S. Sioma, „Rola instrumentów finansowych Wspólnej Polityki Rolnej w przekształceniach związanych z zalesieniem gruntów o marginalnym znaczeniu dla rolnictwa”, wir, nr 2 (183), s. 89–107, cze. 2019.