[1]
M. Kłodziński, „Rozwój terenów wiejskich objętych siecią ekologiczną Natura 2000”, wir, nr 1 (146), s. 146–156, mar. 2010.