[1]
A. Bołtromiuk, „Biebrzański Park Narodowy jako przykład integracji funkcji ochronnej i rolniczej na obszarach Natura 2000”, wir, nr 1 (146), s. 131–145, mar. 2010.