[1]
A. Habuda, „Pozycja prawna gminy wiejskiej w procedurze wyznaczania i ochrony obszarów Natura 2000”, wir, nr 1 (146), s. 80–92, mar. 2010.