[1]
T. Nawrocki, „Czynniki warunkujące sprzedaż nieruchomości rolnych Skarbu Państwa”, wir, nr 4 (145), s. 268–276, grudz. 2009.