[1]
J. Ziółkowska, „Efektywność gospodarstw wielkotowarowych w latach 2005-2007 – pomiar metodą nieparametryczną”, wir, nr 4 (145), s. 226–245, grudz. 2009.