[1]
S. Paszkowski, „Problemy finansowania rolniczych ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce”, wir, nr 4 (145), s. 157–180, grudz. 2009.