[1]
Agencja Rynku Rolnego, „Działania informacyjne i promocyjne dotyczące żywności wysokiej jakości w ramach PROW 2007–2013”, wir, nr 3 (144), s. 163–165, wrz. 2009.