[1]
A. Majchrzak i J. Stanisławska, „Zróżnicowanie poziomu życia gospodarstw domowych według grup społeczno-ekonomicznych i ich wielkości”, wir, nr 3 (144), s. 98–108, wrz. 2009.