[1]
P. Żółkiewski, E. Januś, P. Stanek, B. Taszarek, i E. Wołoszyn, „Preferencje rolników z Lubelszczyzny w zakresie korzystania z usług doradczych”, wir, nr 1 (182), s. 87–106, mar. 2019.