[1]
D. Komorowska, „Wpływ wspólnej polityki rolnej na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce”, wir, nr 2 (143), s. 163–171, cze. 2009.